โลกยุคโบราณ ประวัติความเป็นมาของ โลก ที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันก่อนที่จะมาถึงในยุคปัจจุบันนี้

โลกยุคโบราณ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ ความเป็นมาโลกในยุคโบราณ หรือ โลกในยุคแรก เรามารู้จักกันก่อนว่าโลกคืออะไร ซึ่งโลก นั้นถือว่าเป็นดาวเคราะห์ ที่จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์ ที่เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุด ที่อยู่ในระบบสุริยะ

รวมไปถึงการเป็นดาวเคราะห์ ที่มีอยู่ดวงเดี่ยวเท่านั้น ที่นักวิทยาศาสตร์ได้มีการยืนยัน ว่าจะมีมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และหลังจากนั้นไม่นาน ก็ดวงจันทร์ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นตามมา โลกของเรานั้นจะมีลักษณะ ที่เป็นรูปทรงวงรี โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 12,711

กิโลเมตรในแตวดิ่ง และมีความยาว 12,755 กิโลเมตรในแนวนอน และจะประกอบไปด้วยพื้นน้ำ 3 ส่วน หรือ ประมาณ 71 เปอร์เซ็น และจะส่วนที่เป็นพื้นดินเพียง 1 ส่วน หรือประมาณ 29 เปอร์เซ็น โดยที่โลกของเรานั้นมีอายุประมาณ 4,700 ปี โดยที่โลกไม่ได้มีรูปร่างกลมโดย

ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนั้น ก็จะมีฤดูกาลเป็นของดาวนั้นๆ และจะมันหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ 1 ปี ก็จะมีเพียงแค่ 88 วัน ถ้าหากไปอยู่ที่ดาวพุธ โดยที่โลกของเรานั้นได้เกิดจาก การรวมตัวของอานุภาค โดยมีสิ่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลก นั่นคือภูเขาไฟและเมื่อภูเขาไฟ ได้มีกทรเย็นตัวลงจนทำให้ ก่อเกิดสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ได้กำเนิดตามทีหลัง จนพัฒนามาเป็นยุคในปัจจุบันกับ โลกยุคต่างๆ

โลกยุคโบราณ โลกในยุคแรก กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคแรกก่อนที่จะวิวัฒนาการของระดับสติปัญญาที่สูงขึ้น

ถ้าหากจ้อนไปประมาณ 1.5 ล้านปี โลกยุคเริ่มต้น ก่อนที่จะได้มีการพัฒนา จนมาถึงในปัจจุบันนี้ โดยจะเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ ได้มีวิวัฒนาการมาจากลิง ที่สามารถยืนตรงได้ และได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลก และจะเรียกกันว่า Homo erectus ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์

ของมนุษย์บนโลกของเราที่ ได้มีการวิวัฒนการมากที่สุด  ซึ่งพวกเขานั้นสามารถพัฒนา ในการสร้างเครื่องมือสกหินที่ ที่จะมีความซับซ้อน รวมไปถึงการใช้ไฟในการ ประกอบอาหารเพื่อดำรงชีวิต และยังได้มีการรวมกลุ่ม  เพื่อออกไปล่าสัตว์มาทำอาหาร รงมไปถึงการสร้างที่พักอาศัย

ให้เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ แต่ก็ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อราว 2 แสนปีก่อน หลังจากที่การสูญพันธุ์ของ Homo erectus ก็ได้มึมนุษย์ในสายพันธุ์ใหม่ โดยจะเรียกกันว่า Homo sapiens ที่ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อ 3 แสนปีก่อน

และได้มีการวิวัฒนาการ ในเรื่องของทางสติปัญญาโดยมีนักโบราณคดีที่ได้ทีการ พบหลักฐานที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือหินโบราณ ที่เป็นของ Homo erectus มนุษย์โลกยุคโบราณ โดยพบอยู่ในทะเลทราย แถบคาบสมุทรอาหรับ

และได้มีการพัฒนาเครื่องมือ และได้อพยพไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อให้เผ่าพันธุ์นั่นสามารถ คงอยู่ต่อไปได้ ด้วยการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ สามารถมีชีวิตดำรงเผ่าพันธุ์ได้นั้น จึงทำให้ Homo sapiens สามารถอยู่รอดมาได้จนกลายมาเป็น มนุษย์อย่างพวกเราในปัจจุบัน 

โลกยุคโบราณ ประวัติศาสตร์ของโลกในยุคโบราณกับกการใช้เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์รวมไปถึงอาวุธ

ในสมัยก่อนนั้นทางประวัติศาสตร์ ก็จะมีการแบ่งออกเป็นยุค โดยจะเป็นในยุคหิน และโลกในยุคโลหะ จะแบ่งไปตามยุคที่มนุษย์ ได้นำหินมาใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธ โดยจะอยู่ระหว่าง 2.5 ล้านปี ไปถึง 4,000 ปี โลกยุคหิน Stone Age โดยที่มนุษย์ในยุคนี้ได้อาศัย

อยู่ในถ้ำหรือเพิงผาเนื่องจาก มนูษย์ในยุตนี้ยังไม่มีความคิด ในเรื่องของการสร้างที่อยู่ โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ และจะดำรงชีวิตด้วยการ ออกล่าสัตว์หรือหาปลา รว ไปเก็บหาผลไม้ในป่า ถ้าหากว่าอาหารที่ออกมา ตามธรรมชาติในแถบนั้นหมดไป ก็จะมีการอพยพไปอยู่ที่อื่น

เพื่อไปหาแหล่งอาหารในที่อื่นๆ โดยที่มนุษย์ในยุคหินเก่า เริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องมือ แต่เป็นแบบอย่างหยาบๆ ที่มีลักษณะที่หยาบ และมีขนาดใหญ่หรือหนา และไม่มีการทำให้เรียบ และมนุษย์ยุคหินเก่านั้น ได้เริ่มรู้จักการนำหนังสัตว์ มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม โลกตะวันตก

และกาอกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่น รวมไปถึงการให้แสงสว่าง เพื่อให้ความปลอดภัย และนำมาหุงหาอาหาร ซึ่งในการทำพิธีในการตาย ก็จะเครื่องมือหรือและอาวุธ ของผู้ตายฝังไปกับผู้ตายด้วย และรู้จักการสร้างสรรค์ ในส่วนของผลงานศิลปะ

เนื่องจากได้มีการค้นพบ ภาพวาดที่อยู่ตามผนังถ้ำ โดยมีหลักฐานของเครื่องมือหิน ซึ่งมีนักโบราณคดีที่ได้พบ ตามที่ต่างๆในทวีปต่างๆ อละได้มีการตั้งชื่อมนุษย์ ในยุคนี้ตามสถานที่ต่างๆ ที่ถูกพบโดยมีหลักฐาน และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนเครื่องมือเหล่านั้น มีความทันสมัยมากขึ้น อย่างที่เราได้ใช้ในปัจจุบัน 

โลกในยุคโบราณที่เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาจนกลายเป็นยุตหินใหม่ 

หนึ่งในโลกยุคโบราณ ที่ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ และกลายมาเป็น โลกยุคหินใหม่ Neolithic Period หรือ New Stone Age ซึ่งจะอยู่ในช่วง 6,000 – 4,000 ปี โดยมนุษย์ยุคนี้นั้นถือว่า มีความเจริญทางดานวัตถุ ที่เจริญกว่ายุคหินกลาง โดยมนุษย์ในยุคนี้นี้น

ได้รู้จักควบคุมธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนาโดยการ ทำเครื่องมือที่มาจากหิน มีความประณีตมากยิ่งขึ้น ด้วยการขัดฝนหินทั้งชิ้น จนกลายเป็นรูปร่างลักษณะ ของเครื่องมือแต่ละชนิด เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็รมีดหิน

ที่สามารถตัดได้แบบมีดโลหะ โดยมีการมีด้ามจับที่ยาวขึ้น โดยใช้แผ่นหินลับคม จากลายมาเป็นเสียมขุดดิน หรือว่าจะเป็นการต่อด้ามไม้ ที่ใช้สำหรับจับเป็นขวานหิน และยังสามารถปั้นหม้อดิน ด้วยการใช้ไฟเผา และยังสามารถทอผ้าจากเส้นใย

ที่ได้มาจากพืชรวมไปถึง การทอจนเป็นเชือกที่ทำเป็น แหหรืออวนสำหรับจับปลา และยังได้รู้จักการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด ไว้ใช้งานรวมไปถึง ใช้เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิต ซึ่งวัฒนธรรมยุคหินใหม่

ได้มีการถูกค้นพบอยู่ทั่วโลก แต่หลักฐานที่มีความสำคัญ ที่มีลักษณะที่โดดเด่นนั้นก็คือ  การสร้างอนุสาวรีย์หิน Megalithic ที่มีชื่อเสียงอย่าง สโตนเฮนจ์ Stonehenge ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้มีการสันนิษฐานว่า ในการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ คำนวณเวลาทางดาราศาสตร์ และเพื่อพิธีกรรม รวมไปถึงการบวงสรวงดวงอาทิตย์ 

โลกยุคโบราณ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในยุคนั้นโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

ด้วยการที่มนูษย์ได้พัฒนา จากมนแต่ละยุคจึงทำให้ มีสิงมหัศจรรย์ทึ่เกิดขึ้น จากฝีมือของมนุษย์โดยที่ ยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย แต่สร้างออกมาได้ดีกว่า การใช้เครื่องมือในการสร้างขึ้น โดยจะมีอยู่หลายๆอย่าง และหนึ่งในนั้นก็คือ มหาพีระมิดแห่งกิซ่า The Great Pyramid of Giza

โดยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ ถือว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ โดยยังไม่มีใครที่หาคำตอบได้ และยังคงมีปริศนาในเรื่องของ ขั้นตอนในการสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง รวมไปถึงกระบวนการสร้าง โดยที่มหาพีระมิดแห่งกิซ่า ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น

ที่ฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์ และการที่ชาวอียิปต์มีพิธีกรรม ในเรื่องของความตายทึ่ มีความแตกต่างจากชาติอื่น เนื่องจากเมื่อกษัตริย์ได้สิ้นพระชนม์ จำเป็นจะต้องมีบริวารและรวมไปถึงทสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำไป ใช้ในภพหน้าจึงทำให้ชาวอียิปต์

ได้มีการฝังบริวารและของเครื่องใช้ ของกษัตริย์เข้าไปในพีระมิดด้วย โดยที่มหาพีระมิดแห่งกิซ่านั้น ก็ได้ถูกใช้เป็นที่บรรจุพระบรมศพ ของกษัตริย์คีออปส์ CHEOPS หรือ คูฟู โดยที่พระองค์เป็นผู้สร้าง และมหาพีระมิดแห่งกิซ่านั้น จะมีการตั้งเรียงกันอยู่ 3 พีระมิด

นั่นก็คือ พีระมิดคูฟู Khufu หรือ มหาพีระมิดแห่งกิซ่า พีระมิดคาเฟร Khafre ที่จะอยู่ตรงกลาง และพีระมิดเมนคูเร Menkaure ที่มีขนาดที่เล็กที่สุด และยังมีอีกหลายๆอย่าง ที่ได้มีการสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ ในโลกยุคโบราณ 

ประวัติศาสตร์โลก

เครื่องประดับแปลก