อารยธรรมโรมัน อารยธรรมโรมันสถาปัตยกรรม อารยธรรมระดับโลก

อารยธรรมโรมัน คือหนึ่งในอารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่ มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่สมัยยุคโบราณ โดยเป็นอารยธรรมที่สืบเนื่อง และได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมกรีก แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่ผู้คนมากมายค่อนข้างสนใจอย่างมากทีเดียว เพราะเป็นอารยธรรมยุคโบราณที่เป็นต้นแบบปรัชญาสำนวน และเทคโนโลยีในสมัยใหม่มากมาย พร้อมทั้งยังเป็นยุคที่มีการขยายดินแดงกว้างไกลทั่วยุโรปอีกด้วย

กรุงโรม (Roma) ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีที่เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของประเทศที่มาผู้คนอาศัยหลายล้านคน โดยเป็นที่ตั้งของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 กว่าปีและยังเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรโรมันมาก่อนอีกด้วย แน่นอนว่ากรุงโรมนี้คือรากฐาน ของอารยธรรมตะวันตกอย่างโรมัน

ท้ายที่สุดอาณาจักรโรมันก็ได้ล่มสลายไป เนื่องจากศาสนจักรเข้ามาครอบงำและกลายเป็นยุคมืดในที่สุด ถึงอย่างนั้นกรุงโรมก็ยังทิ้งผลงานศิลป์และอารยธรรมอื่น ๆ ให้เราได้เห็นและชื่นชมกันอยู่บ้างในทุกวันนี้ซึ่งแน่นอนว่า tecchimarmiอารยธรรมโรมันกรีก จะมานำเสนอเกี่ยวกับอารยธรรมโรมัน ทุกมุมมองที่ได้หลงเหลือให้เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ว่ามีอะไร หลงเหลือเอาไว้ให้เราได้ชมกันบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จนกลายมาเป็น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้คนทั่วโลก ที่เดินทางกันมาเพื่อเยี่ยมชมอารยธรรมโรมันหรือไม่ว่าจะเป็นศิลปะโรมัน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนาและปรัชญา บอกได้เลยว่าอารยธรรมโรมันมีอิทธิพลมากทีเดียว

อารยธรรมโรมันจุดเด่น แหล่งอารยธรรมโรมัน อารยธรรมโรมันมีอะไรบ้าง ?

มรดกอารยธรรมโรมันมีให้เห็นอยู่หลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านปกครอง ด้านการปกครองส่วนกลาง ด้านกฎหมายโรมัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านการค้า ด้านอุตสาหกรม ด้านสังคม ด้านภาษาละติน หรือแม้แต่ในด้านของการศึกษา จนทำให้เป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้ tecchimarmiอารยธรรมโรมันกรีก ขยกตัวอย่างด้านมรดกของอารยธรรมโรมัน เพื่อให้เห็นภาพว่าชาวโรมันมีความก้าวหน้าอย่างไร

การปกครองส่วนกลาง พลเมืองของแต่ละชนชั้นต่างมีโอกาส ที่จะเลือกผู้แทนของตนเองเพื่อเข้าไปบริหารส่วนต่าง ๆ ของประเทศรวม 3 สภาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นสูง (สภาซีเนส) กลุ่มสามัญชน (สภาราษฎร) หรือกลุ่มทหาร (สภากองร้อย) รวมทั้งหมดแล้ว 35 เผา ซึ่งแต่ละสภาจะมีอำนาจและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมหลัก ๆ แล้วสภาซีเนสจะมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมการปกครองหลายอย่าง

กฎหมายโรมัน ในระยะแรกไม่ได้ถูกเขียนออกมา เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนัก ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายจะถูกตัดสิน ตามดุลยพินิจของผู้พิพากษา หรือกลุ่มชนชั้นสูง จนต่อมาได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ถูกเรียกร้องมาจากสามัญชน ซึ่งความโดดเด่นของกฎหมายโรมัน จะมีความทันสมัยอย่างมาก ด้วยความที่มีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความสอดคล้องกับการปกครองระบอบของประเทศ

ด้านการค้า จักรวรรดิโรมันเรียกได้ว่า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ทั้งภายในดินแดนและนอกจักรวรรดิ แน่นอนว่าการค้าจะรุ่งเรืองมีหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นดินแดนที่มีขนาดกว้างใหญ่ และจำนวนประชากรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน และสะพานมีการเชื่อมต่อไปยังดินแนกต่าง ๆ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต่อค้าขาย

อารยธรรมโรมัน

ด้านเกษตรกรรม

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านสังคม

ด้านการศึกษา

อารยธรรมโรมันสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมัน

 

อารยธรรมโรมัน

กรุงโรม เมืองแห่งอารยธรรม อารยธรรมโรมันความเชื่อ

แน่นอนว่ามาพูดถึงเรื่องแนวความเชื่อ ของประชาชนในสังมชมโรมบ้างดีกว่า ก่อนอื่นเลยคือโรมันสามารถนับถือได้หลายลักธิ ต่อมาได้กลายเป็นลัทธิรหัสยนิยม และสังเคราะห์แก่นสำคัญทำให้มีลัทธินิกศาสนาอื่น ๆ เข้ามาอีกด้วย ท้ายที่สุดลักธิเหล่านั้นได้หลอมรวม จนทำให้เกิดเป็นลัทธิใหม่จนถึงทุกวันนี้ อย่างเช่น โหราศาสตร์ เวทย์มนต์ การหลอกลวงและพิธีกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อมีลัทธิมากมายรวมกันในสังคมกรีก จนทำให้มีศาสนาใหม่เกิดขึ้น และได้เป็นศาสนาที่ครองใจประชาชนอีกด้วย นั่นก็คือคริสตศาสนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเรื่องความตาย และการฟื้นคืนชีพก็ตาม พื้นฐานสำคัญของศาสนานี้ที่ได้จากรากฐานศาสนาอื่น ๆ ได้แก่

  1. คริสตศาสนามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
  2. พระเยซูนั้นถือเป็นพระผู้ไถ่บาป และเป็นบุคคลในคำพยากรณ์ของศาสนาฮิบรู

ซึ่งหลักคำสอนของพระเยซูนั้น จะเน้นไปในด้านของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ หรือแม้แต่การดำรงชีวิตด้วยสติ มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์โลก จนทำให้แนวความคิดมากมายที่ได้ หลักคำสอนจากพระเยซูถูกพัฒนา ตามแนวปรัชญาของกรีกให้มีความหมาย และดึดดูงใจผู้คนมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าโรมันจะมีการลอกเลียนแบบจากรีก แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง อย่างโรมันรับความเชื่อที่ว่ากษัตริย์เป็นสมมติเทพมาเพื่อ ให้ประโยชน์ในด้านปกครอง อีกทั้งยังชำนาญในด้านการบริการกฎหมาย และปฏิบัติกันอย่างจริงจังมากกว่ากรีก ถึงอย่างนั้นกรีกกับโรมันก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่นกรีกจะโดดเด่นในเรื่อง ของการสร้างสรรค์และเป็นนักปราชญา แต่ความสามารถที่โดดเด่นด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ต้องยกให้กับโรมัน

อารยธรรมโรมัน สถาปัตยกรรมโรมัน อารยธรรมโรมันสมัยประวัติศาสตร์

เกมปลูกผัก

ของฝากจากตุรกี

เที่ยวตะวันออกกลาง

นักกีฬา e sport ไทย