วัฒนธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตกคืออะไร ?

วัฒนธรรมตะวันตก เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมตะวันตก มันหมายถึงอะไรกันแน่? อารยธรรมตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกนั้น เป็นคำที่กว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อ โดยใช้เพื่ออธิบายถึง บรรทัดฐานทางสังคม ระบบความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียม ค่านิยม และอื่น ๆ ที่มีต้นกำเนิดในยุโรป หรืออิงจากวัฒนธรรมยุโรป

ถ้าตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น อเมริกามีวัฒนธรรมตะวันตกที่มั่นคง ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา วัฒนธรรมภาคตะวันออก แต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และในขณะที่อเมริกา พัฒนาเป็นประเทศเอกราช สังคมตะวันตก ก็มีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างของวัฒนธรรมยุโรปอยู่เช่นเดิม วัฒนธรรมของยุโรป ซึ่งไม่ว่าวัฒนธรรมฝรั่งเศส วัฒนธรรมสเปน และวัฒนธรรมอังกฤษ วัฒนธรรมต่างประเทศ ล้วนเป็นหมวดหมู่ย่อย ภายใต้วัฒนธรรมตะวันตกที่กว้างนี้

วัฒนธรรมยุโรป จุดเด่นของวัฒนธรรมยุโรป และซีกโลกตะวันตกส่วนใหญ่ เป็นวัฒนธรรมตะวันตก ตรงกันข้ามกับเอเชีย ซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมตะวันออก และแอฟริกา ซึ่งมีวัฒนธรรมแอฟริกัน ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ออสเตรเลียส่วนใหญ่ ก็เป็นวัฒนธรรมตะวันตกด้วย วัฒนธรรมหลักของตะวันตก สังคมตะวันตก ซึ่งแต่ละประเทศสามารถ แยกออกมาเป็นวัฒนธรรมตวันตก ได้ดังนี้เลยนั่นเอง

วัฒนธรรมตะวันตกมีผลต่อด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และสถาปัตยกรรม

วัฒนธรรมและประเพณีตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก ถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างขวาง และไม่ค่อยเฉพาะเจาะจง มากเท่าที่ควรนัก เนื่องจากเป็นวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมหลายสิ่งต่าง ๆ อยู่เยอะแยะมากมาย วัฒนธรรมแต่ละภาค โดยลักษณะสำคัญ ของวัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมต่างประเทศ มีอยู่หลายปัจจัยมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกมา อย่างเห็นได้ชัดเลย ได้แก่;

“เสรีภาพเป็นค่านิยมที่แข็งแกร่ง ในวัฒนธรรมตะวันตก” วัฒนธรรมตะวันตกโดดเด่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ เมื่อวัฒนธรรมและสมัย ที่มีความทันสมัยมากขึ้น วัฒนธรรมความเชื่อ ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ก็มีความมั่นคงมากขึ้น สามารถรวมเอาชุมชมอิสระ เข้าสู่ระบบเดียวกันได่นั่นเอง วัฒนธรรมและประเพณี โดยรวมแล้วคือพื้นฐาน บนหลักการของเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความไปเป็นอยู่ของผู้คน โดยไม่ถูกขัดขวางจากผู้อื่น

วัฒนธรรมตะวันตก

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมตะวันตก นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ออกมายอมรับว่าแนวคิด ของวัฒนธรรมตะวันตกเกิดขึ้น อารยธรรมตะวันตก จากชาวกรีกโบราณล้วน ๆ ซึ่งชาวกรีกเป็นคนแรก ที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า อารยธรรมตะวันตกยั้ย พวกเขาได้พัฒนาประชาธิปไตย และสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญ ในด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และสถาปัตยกรรม

สังคมตะวันตก หากคุณดูสถาปัตยกรรมของ เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา อย่างกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คุณจะเห็นว่าเสา ซุ้มโค้ง และโดมทั้งหมด มีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมัน ชาวกรีกและโรมันได้ก่อตั้ง วัฒนธรรมตะวันตก และส่งต่อไปยังยุโรป อารยธรรมยุโรป และจากนั้นก็ส่งต่อไป ยังซีกโลกตะวันตกนั่นเอง

วัฒนธรรมตะวันตก มีความสำคัญอย่างไร ?

ความสําคัญของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกมีความเป็นปัจเจก ชาวตะวันตกภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งชาวตะวันตกเอง ก็เห็นคุณค่าของปัจเจก ในทางตรงกันข้ามแล้ว สำหรับวัฒนธรรมตะวันออก มีแนวโน้มว่าจะเป็นวัฒนธรรม วัฒนธรรมต่างประเทศ แบบกลุ่มนิยมมากกว่า นี่คือที่มาของประชาธิปไตย และสิทธิส่วนบุคคล

ชาวตะวันตกสนับสนุน แนวคิดที่ว่าแต่ละคนควรมีอิสระ งานวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นอิสระใน การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อิสระในการแสดงออก อิสระในการใช้ชีวิต ตามที่เขาหรือเธออยากจะเลือก ตามที่ใจปรารถนา โดยไม่มีข้อบังคับใด ๆ รวมไปถึงศาสนาคริสต์ ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของวัฒนธรรมตะวันตก ลองนึกถึงผลงานศิลปะ ตะวันตกอันยอดเยี่ยม

วัฒนธรรมตะวันตกด้านต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาคริสต์ เช่น เพดาน โบสถ์น้อยซิ สทีนของไมเคิลแองเจโล หรือ พระกระยาหารมื้อสุดท้าย ของเลโอ นาร์โด ดา วินชี แม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ใช่ทุกคน ที่นับถือศาสนาคริสต์ อารยธรรมตะวันตก แต่อิทธิพลของศาสนาคริสต์ ก็ยังคงส่งผลอยู่ต่อเนื่อง ของวัฒนธรรมตะวันตก และชีวิตทางสังคมนั่นเอง

วัฒนธรรมตะวันตก

ส่วนความก้าวหน้าที่สำคัญ ของวัฒนธรรมตะวันตก 

วัฒนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลอย่างมาก สังคมตะวันตก จากปรัชญากรีก กฎหมายโรมัน และวัฒนธรรมคริสเตียน อารยธรรมตะวันตก ซึ่งการขยายตัวของวัฒนธรรมกรีก เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ทำให้เกิดการสังเคราะห์ ระหว่างวัฒนธรรมกรีก กับวัฒนธรรมตะวันออกใกล้เคียงกัน และความก้าวหน้าที่สำคัญ ในด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และให้วัฒนธรรม

แน่นอนว่ามีส่วนสำคัญ และส่งผลความก้าวหน้าในหลากหลายด้าน วัฒนธรรมต่างประเทศ ทั้งด้านของการเมืองทุกภาคส่วน รวมไปถึงศาสนาคริสต์ ที่ส่วนใหญ่เป็นนิกายโรมันคาธอลิก โดบวัฒนธรรมทางตะวันตกนั้น ได้มีลักษณะของศาสนาคลิสต์ ทั้งทางด้านศิลปะ ปรัชญา วรรณกรรม และทางด้านกฏหมาย

ตอนนี้เราเข้าใจคร่าว ๆ แล้วว่า ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกมาจากไหน และมีลักษณะสำคัญอย่างไร ในชีวิตประจำวัน และสังคมเป็นอย่างไรบ้างแล้วนั้น วัฒนธรรมตะวันตกได้ให้การปกครอง ต่อประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูง มักจะเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานดังกล่าว เช่นเดียวกับการศึกษาที่มั่นคง เช่นเดียวกับปริญญาศิลปศาสตร์อื่น ๆ ภูมิหลังในอารยธรรมตะวันตก สามารถนำไปใช้กับ ความสนใจทางด้าน ของวิชาชีพที่หลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดี ต่อสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร ?

วัฒนธรรมที่น่าสนใจ แน่นอว่าประเทศไทย จะต้องได้รับอิทธิมามาก โดยเฉพาะทางด้านความเจริณ ทั้งในเรื่องของการศึกษา และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า วัฒนธรรม4ภาค ตลอดจนทำให้เกิดความก้าวหน้า ด้านทรัพยาการมนุษย์ ที่สามารถยกระดับ สังคมไทยให้มีคุณภาพมมากขึ้น ทั้งการศึกษที่อ่านออก เขียนได้ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ และรู้จักใช้เหตุผล อย่างมาหลักการ โดยจะเป็นการช่วยพัฒนา ประเทศชาติให้ก้าวไกล และเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมได้

เมื่อพูดถึงสังคมไทย จะไม่พูดถึงความรู้และเทคโนโลยี ของชาติตะวันตก ที่สร้างเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ สังคมตะวันตก ก็คงจะไม่ไได้เลยด้วย เนื่องจากมีความสำคัญอย่างมาก อย่างเช่นในเรื่องของ ผลผลิดทางการเกษตร และอุตสาหกรรมในไทย ที่จะช่วยเพิ่มการกินดีอยู่ดี และเพิ่มรายได้มากขึ้น กับให้ผลเมืองไทย อีกทั้งยังมีส่วนช่วย ในเรื่องของคมนาคม ที่จะมีการขยายตัวขึ้น ในส่วนภูมิภาค อารยธรรมตะวันตก โดยระบบเศรษฐกิจจะมี การหมุนเวียนคล่องตัวขึ้น และเติมโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแปลว่าผู้คนนั้น จะมีการติดต่อสื่อสาร ที่ทั้งสะดวก เรียบง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่งเอง

อีกทั้งในด้านของวัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรม ยังคงมีบทบาทสำคัญ ในก้านของการปกครอง การเมือง วัฒนธรรมต่างประเทศ และการพัฒนาของ โครงสร้างในการเมือง เช่นในเรื่องการพัฒนา ทั้งในด้านระบอบประชาธิปไตย การทหาร การศาล และด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สังคมตะวันตก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ล้วนมีส่วนในการทำให้ประเทศ ยังคงยืนหยัด และรักษาเอกราชได้อย่างมั่นคง ตราบเท่าในปัจจุบันนี้นั่นเอง

วัฒนธรรมตะวันออก

รีวิวเกม2022

ของฝากจากเมืองดูไบ

ที่เที่ยวรอบโลก

เกมอีสปอร์ตคืออะไร