ประวัติศาสตร์ไทย เรื่องราวน่ารู้ ความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ไทย สวัสดีทุกๆท่านกันก่อน จะเริ่มเล่ากันตั้งแต่ ก่อนประวัติศาสตร์ ที่จะเริ่มขึ้น ก่อนที่จะ เริ่มต้นประเทศไทย หรือเรียกได้ว่าเป็น ไทยยุคแรก ก่อนที่จะมี วัฒนธรรมไทย และก่อนที่เรา จะรู้จัก อาหารไทย เราย้อนกันไปในสมัย 40,000 ปีก่อน

ที่มีความเชื่อว่า มีมนุษย์อาศัยอยู่ ในอาณาเขตขอม ประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ แต่ก่อนเดิมนั้น เป็นชาวมอญ เขมร มลายู ปกครองอาณาเขต อาณาจักรใหญ่ เช่น แคว้นฟูนัน ทวารวดี หริภุญชัย จักรวรรดิเขมร

และอาณาจักรตามพรลิงค์ ตั้งรกราก บรรพบุรุษไทยสยามในปัจจุบันนั้น จัดอยู่ตั้งอยู่ใน กลุ่มชนชาวไท-ไต ต้องบอกว่า เป็นกลุ่มชนใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในแถบ เดียนเบียนฟู ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 นี่คือจุดเริ่มต้น ของอาณาเขต ประเทศไทยในปัจจุบัน ก็มาเริ่มกันที่ ค.ศ.ที่ 11

โดยรัฐของคนไทยนั้น เกิดขึ้นจำนวนมาก ในช่วงนี้ช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 13 ไป ประมาณปี 1780 ได้มีการ รวบรวมกำลังพล เพื่อต่อต้านเขมร จากพ่อขุนบางกลางหาว แย่งชิงอาณาจักรสุโขทัย

โดยครอบคลุม ไปถึงพญามังราย ทรงตั้งอาณาจักรล้านนา ในปี 1839 เมืองนั้นมีศูนย์กลาง อยู่ที่เชียงใหม่ ได้ทำการรวบรวม แคว้นเล็ก แคว้นใหญ่ ไว้มากมายแถบลุ่มแม่น้ำปิง ต้องบอกเลย ว่านี่คือจุดเริ่มต้น 

ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย เริ่มต้นประเทศไทย ไทยยุคแรก วัฒนธรรมไทย อาหารไทย น่าสนใจอย่างไร 

หลังจากนั้น เราจะมาพูดถึง อาณาจักรอยุธยา ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มมี อาหารไทย ออกมาให้จดบันทึก และเริ่มจำได้ ต้องบอกว่า นี่เป็นอีกจุดหนึ่งในการ เริ่มต้นประเทศไทย ต้องบอกว่าเป็น ไทยยุคแรก ในช่วงนี้จะโดดเด่น อย่างมากใน วัฒนธรรมไทย

โดดเด่นอย่างมากในเรื่อง อาหารไทย หลังจากที่กรุงสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย ได้เสื่อมอำนาจลง ก็ได้เกิดก่อตั้ง อาณาจักรอยุธยาขึ้น ในปี 1893 ต้องบอกว่า มาแทนอาณาจักรจักรวรรดิเขมร

และทำการแทรกแซงหัวเมือง อย่างสุโขทัย จนถูกรวมเข้า เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา โดย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงจัดการปกครองครั้งใหญ่ โดยแบ่งพลเรือน กับทหาร จตุสดมภ์ ซึ่งบางส่วน ให้ทำการชื่อจนถึง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเริ่มระบบเจ้าขุนมูลนาย ทำให้ไพร่คน ใช้แรงงานปีละ 6 เดือน นี่เป็นจุดเริ่มต้น ทำให้กรุงศรีอยุธยา รู้จักไปถึงต่างชาติ ชาวตะวันตกในปีพ.ศ 2054 สืบเนื่องมาจนถึงปี 2112 ในช่วงนั้น กรุงศรีตกเป็นประเทศราช ของราชวงศ์ตองอู แห่งอาณาจักรพม่ารามัญ

สู้ศึกครั้งนี้ กอบกู้โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพให้อีก 15 ปี ให้หลัง และนี่คือช่วงที่ 2 ของความเป็นไทย ทางเว็บของเรานั้นนอกจากจะให้ ข้อมูลข่าวสารความบันเทิง ยังให้สาระน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย ติดตามได้ที่นี้ทุกช่วงทุกเวลา

 

เริ่มต้นไทยยุคแรก ความเป็นไปเป็นมา คนไทยที่จริงแล้วมาจากไหน ถิ่นฐานแรกไทย คือที่ใด 

ถิ่นฐานแรกไทย หากจะถามถึง เริ่มต้นประเทศไทย ไทยยุคแรก ก่อนที่จะมี วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม ในการตั้งรกราก แรกๆนั้น ถิ่นฐานแรกไทย คือที่ไหน ต้องย้อนไปถึงในช่วง 1,000 ถึง 800 ปี ก่อนคริสตกาล มีการค้นพบ เครื่องปั้นดินเผา วัฒนธรรมบ้านเชียง

โดยนักโบราณคดี ชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์. แวน. ฮิงเกอเรน ซึ่งนักโบราณคดีท่านนี้ ได้ขุดพบเครื่องมือ หินซึ่งถูกทำโดยมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยบริเวณใกล้สถานีบ้านเก่า ที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดยตั้งสันนิษฐานว่า มนุษย์กลุ่มนี้ มนุษย์ชวา และมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อ 50,000 ปีมาแล้ว เป็นหลักฐาน ในยุคหินเก่า เดวิด วัยอาจ ตามตำรา มีเขียนอยู่ว่า มีมนุษย์อาศัย อยู่บริเวณนี้ ในเอเชียตะวันออก เขียงใต้ตั้งแต่ 40,000 ปีมาแล้ว

โดยเริ่มจากการ เก็บของป่า ล่าสัตว์ จนเริ่มมีการ เพาะปลูกทำกสิกรรม เมื่อ 10000-20000 ปีก่อน ค้นพบอีกว่า ชาติพันธุ์ดังกล่าว นั้นอยู่กระจัดกระจาย ตั้งแต่จีนตอนกลาง รวมไปถึงอินโดนีเซียเลย มีเทคโนโลยี การปลูกข้าว ประดิษฐ์เรือ ที่มีอุปกรณ์กันเรือโคลง ทำให้แล่นไปถึงญี่ปุ่นได้

แล้วยังมีตำรา บอกว่าแล่นไปถึงแอฟริกา ตะวันออกด้วย มีการหล่อหม้อ หล่อสัมฤทธิ์ ในช่วงอายุ 5000 ปี เหล็กหล่อช่วง 3000 ปี รวมทั้งมีเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้ต้องบอกว่า คนไทยนั้นมีต้นกำเนิด มาจากคนยุคโบราณ กว่า 40000 ปีมาแล้ว 

ประวัติศาสตร์ไทย

วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก 

หากจะพูดถึง วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม เริ่มต้นประเทศไทย ในช่วงยุคนี้ เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ไทยยุคแรก ผ่านพ้นไป วัฒนธรรมไทย ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย วัฒนธรรมไทย ที่มีความโดดเด่น ในช่วงยุคหลังอาณาจักร ต้องบอกว่า วัฒนธรรมไทยนั้น มีอิทธิพลมาจาก อินเดีย จีน และ ขอม

มีพระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ ไว้เมื่อปี พ.ศ 2553 ได้ระบุไว้ว่า วัฒนธรรมนั้น หมายถึงวิธีการดำเนินชีวิต ความเชื่อค่านิยม และจริยธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ร่วมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังสืบทอด เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด ความเจริญงอกงาม ทางด้านจิตใจ และทางวัฒนธรรม ต้องบอกว่ามีคำนิยาย นิยามถึง แม้คำนิยาม ของวัฒนธรรม จะมีความครอบคลุม และหลากหลาย ต้องบอกว่ายังเน้น ในเรื่องของความดี

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ถือว่าวัฒนธรรมไทย ได้มีการพัฒนาขึ้น มาหลังจากสงครามโลก ได้จบไปในด้าน ของเรื่องศาสนา ก็จะไปอยู่ที่ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

เน้นซะว่าคนส่วนใหญ่ ไม่สามารถตรัสรู้ แล้วไปถึง นิพพานได้ แต่สามารถทำดีที่สุดได้ คือการสะสมบุญ ผ่านการปฏิบัติ การทำบุญถวายอาหารพระสงฆ์ บริจาคเงิน ถูกตั้งคำสอนมาแบบนี้ และนี่คือส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน 

 

ประวัติวัฒนธรรม อาหารไทย มีมาช้านาน เป็นหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ของไทย 

ประวัติวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม เริ่มต้นประเทศไทย ไทยยุคแรก ก็เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมไทย ถึงขั้นที่ว่าตอนนี้ ก็เปลี่ยนความคิด มุ่งเน้นการเป็นอยู่ไปด้วย ประวัติวัฒนธรรม ต้องบอกว่าคนไทยนั้น เน้นและให้คุณค่า ในเรื่องมารยาท ภายนอกอย่างยิ่ง

หรือไม่มารยาท ทางสังคม ความสัมพันธ์ โดยกฎมารยาท นั้นได้มาจาก ศาสนาพุทธ สังคมไทยนั้น ยังเป็นสังคม ที่ไม่เผชิญหน้า ในสังคมที่หลีกเลี่ยง การวิจารณ์ ในสาธารณะการ เสียหน้านั้น

ถือว่าเป็นสิ่งเสื่อมเสีย แห่งคนไทยมากๆ จึงใช้การ ประนีประนอม สถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ การไหว้เป็นแบบ การทักทายที่แสดง ความเคารพจากผู้น้อย ต่อผู้ใหญ่ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ คนไทยนั้นยังเคารพ กันแบบลำดับขั้นอีกด้วย

ความสัมพันธ์ทางสังคมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ จากเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ บิดา มารดา หรือมีศักดิ์สูงกว่า ครูบาอาจารย์ เจ้านายเหนือหัว ผู้ใต้บังคับบัญชา

ต้องบอกว่า มีกันตั้งแต่สมัย ก่อนจนถึงสมัยนี้ ใช้การปกครอง แบบครอบครัว คนที่เป็นเสาหลัก มักจะเป็นตัวอย่าง ให้แก่คนในครอบครัว

ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์เกาหลี

เกมมือถือใหม่

ของฝากเยอรมัน

เที่ยวในลอนดอน

เกมอีสปอร์ต