ประวัติศาสตร์เอเชีย รายชื่อแหล่งมรดกโลก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประวัติศาสตร์เอเชีย หลายคนที่ ติดตามเกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ที่มันจำเป็น ต่อการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นเรื่องราวของ ยุคสมัยเก่าแก่ แต่โบราณ ซึ่่งความจำเป็นของ ของการศึกษา สิ่งเหล่านี้ มันมีความน่าสนใจ อย่างมาก ที่เรานั้นควร จะต้องเรียนรู้มันไว้

เพื่อเป็นการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่่น่าสนใจ แล้วเรานั้่น ได้ทราบเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านั้น มันคืออะไร บ้างที่เป็น สิ่งที่น่าสนใจที่เรานั้น สามารถเรียนรู้มันได้ ว่าเราควรที่ จะต้องเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เอาไว้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวทั้ง เรื่องราวของ ประวัติศาสตร์สถานที่

แหล่งมรดกโลก น่าสำรวจในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ สิ่งเหล่านี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งที่เป็นความรู้สำคัญ หรือสาระสำคัญ ของคนยุุคใหม่ อีกด้วย เรานั้นวันนี้เลย อยากที่จะแนะนำ ความน่าสนใจพวกนี้ มันมีเรื่องราว ที่น่าสนใจ จนใครหลายคน ก็ยังไม่ทราบว่า สิ่งไหนที่เป็น เรื่องที่น่าสนใจ และมีสิ่งไหนบ้าง

ที่เป็นเรื่องราว ของประวัติศาสตร์ ของประเทศ ดังนั้นท่าน จะมาดูกันว่า เรื่องไหนที่เราควร ที่จะต้องศึกษามัน ดังนั้นวันนี้ เราเลยอยาก ที่จะมาพูดถึงสถานี่ ที่เกี่ยวกับ สถานที่ประวัติศาสตร์ ของชาติเรา ที่สำหรับบางคน อาจจะยังไม่ทราบ เกี่ยวกับสถานที่ สำคัญเหล่านี้ มาดูกันเลยว่า มีที่ไหนบ้าง

ประวัติศาสตร์เอเชีย

ประวัติศาสตร์เอเชีย ปักหมุดแหล่งท่องเที่ยว มรดกโลก แห่งเอเชีย ปี 2022 สวยงาม 

1. นครวัด ( Angkor Wat ) สถานที่สำหรับของ ประเทศกัมพูชา สถานที่แห่งนี้เป็น สถานที่โบราณ สถาน ที่สำคัญ เรียกได้ว่าเป็น สถานที่เกี่ยวกับ ทางศาสนาฮินดู ซึ่้งต่อมาในยุคอดีต ก็ได้มีการนำมา หลอมรวม กับ คำว่าพุทธศาสนา จนในปัจจุบันนี้ เลยทำให้เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป ที่นับถือ ศาสนาพุทธ นั้นเอง สำหรับสถานที่ เป็นอีกหนึ่ง สถานที่สำคัญ ของศาสนา และสำหรับ ประเทศกัมพูชา อย่างมาก ซึ่งนครวัด นั้นถือว่า เป็นวัดที่มี บริเวณอณาเขตของวัด ที่กว้างใหญ่ ที่สุดของโลก ซึ่งเลยเป็นสถานที่ ๆ

เป็นวัดโบราณสถาน ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ซึ่งสำหรับสถานที่นี้ ถูกสร้างขึ้น ในยุค สมัยโบราณ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 17 ได้สร้างสถานที่ แห่งนีัขึ้น เพื่อให้เป็น เทวสถานเพื่อ ที่จะทำ การถวายให้แก่ พระวิษณุ และสร้างไว้เพื่อ ที่จะเป็นที่ประดิษฐ์สถาน

ร่างของพระองค์เอง หรือเรียกว่าเป็น สุสานของท่าน นั้นเอง ซึ่งสำหรับ สถานที่แห่งนี้ เป็นผลงานสำคัญ และเป็น งานสถาปัตยกรรม ที่สำคัญนั้่นเอง และยังเป็นศิลปกรรม แบบที่เรียกว่า ของทาง ขอมโบาณสถานที่ ยังมีความสมบูรณ์ ที่สุด ในตอนนี้ และยังได้ขึ้นอยู่ใน ทะเบียนเป็นสถานที่ สำคัญของมรดกโลก เลยทีเดียวนั้นเอง ซึ่งสถานที่แห่งนีั้ ติด 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในตอนนีั ที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น จากฝีมือมนุษย์นั้นเอง

มรดกโลก ในเอเชีย ที่เที่ยวต่างประเทศสวย ๆ ใกล้เมืองไทย มีที่ไหน …

2. โบโรบูดูร์ ( Borobudur z) สำหรับสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ ๆ ใหญ่ที่สุด อีกสถานที่ ของประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ที่เป็นสถาปัตยกรรม หรือเรียกว่าเป็น ศิลปะฮินดู ฮินดู – ชวา ซึ่งถูกออกแบบ มาได้มี ความเหมื่อนกับ ดอกบัว และมีการสร้างขึ้นโดย

วัสดุที่เรียกว่าหิน ซึ่งหินที่นำมาใช้ มีจำนวนที่มากถึง สองล้านก้อน เลยทีเดียว ซึ่งมีจำนวนมาก อย่างมาก สำหรับการนำมา ใช้สร้างสถานที่นี้ ซึ่งมีด้วยกัน ทั้งหมดถึง 3 ชั้น โดยเป็นการสร้าง ตามความเชื่อของ พุทธศาสนานั้นเอง ซึ่งเป็นการสื่อถึง ตัวแทน ของระบบ

จักรวาลนั้นเอง ซึ่งงานประติมากรรมชิ้นนี้ ที่เรียกว่ารูปปั้น และรวมถึงการแกะสลักหิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ โลกมนุษย์ และเกี่ยวไปจนถึง ชั้่นสวรรค์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ถูกตั้งอยู่ในเกาะแห่งหนึ่ง ที่เรียกว่า เกาะชวา ซึ่งมีระยะทางที่ห่างจากเมือง ที่เรียกว่าเมืองยอกยาการ์ตา ซึ่งระยะห่างโดยประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งสานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1293 – 1393 ซึ่งได้รับให้เป็นมรดกโลก ในเมื่อปี พ.ศ. 2534

ประวัติศาสตร์เอเชีย

มรดกโลก ในเอเชีย ที่เที่ยวต่างประเทศสวย ๆ ใกล้เมืองไทย มีที่ไหนบ้าง

3. วัดพรัมบานัน ( Prambanan ) ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็น ศาสนสถาน ที่มีขนาดใหญ่ อย่างมากของ ฮินดู ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.1340 ซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะทรงเจดีย์ ที่อยู่รวมกันนั้นเอง และรวมถึงเป็นวิหาร ที่มีขนาดใหญ่ ที่อยู่ติดกัน เรียงรายกันนั้นเอง ซึ่งสำหรับสถานที่แห่งนี้ ภายใต้วิหารหลักนั้น

จะมีชิ้นงานแกะสลักหิน และรวมถึงงานที่เรียกว่า ประติมากรรม ที่เป็นเรื่อรองราว ประติมากรรม ตามเนื้อหาที่เขียนขึ่้น และอยู่ใน คัมภีร์รามายณะ ซึ่งสำหรับวัดโบราณแห่งนี้ มีการชำรุดอย่างมาก และได้รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งสำหรับสถานที่นี้ เกิดขึ้นในครั้งแรก ที่แผ่นดินใหญ่

ในบริเวณของเกาะชวา ในปี พ.ศ 2006 ซึ่งสำหรับสถานที่แห่งนี้ มีการได้รับการบูรณะ ในครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2461 และสร้างสมบูรณ์ที่สุด ในปี พ.ศ.2496 จนมีการจดสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญ ของมรดกโลก โดยการจดทะเบียน จากยูเนสโกในปี พ.ศ.2534

ประวัติศาสตร์เอเชีย

 

ประวัติศาสตร์ยุโรป

เกมน่าเล่น 2022

ของฝากสุดสยิว

เที่ยวรัสเซีย

เกมใน อีสปอร์ต