ประวัติศาสตร์เยอรมัน แหล่งที่ท่องเที่ยว ภูมิภาคที่แตกต่าง จากประเทศอื่นๆ ในยุโรปกลาง 

ประวัติศาสตร์เยอรมัน แนวคิดของเยอรมนี ในฐานะภูมิภาคที่แตกต่าง จากประเทศอื่นๆ ในยุโรปกลาง ต้องโยงไปถึง ผู้บัญชาการ ชื่อดังในอดีตอย่าง จูเลียสซีซาร์ ผู้ซึ่งอ้างถึง พื้นที่ที่ไม่มี แบกเป้เที่ยว การยึดครอง ทางตะวันออก ของแม่น้ำไรน์ ซึ่งเขาได้พิชิต เอาชัยชนะของ ชนเผ่าดั้งเดิม ในการต่อสู้ของบีเลเฟลด์ ป้องกันไม่ให้เกิด การรุกรานที่ มากกว่าเดิมได้

หลังจากการผนวก จักรวรรดิโรมัน เข้าด้วยกัน แม้ว่าโรมัน เขตเจอร์ซูพีเรีย และเจอร์รอง ที่ถูกจัดตั้งขึ้น ตามแนวแม่น้ำไรน์ กำลังติดตาม การล่มสลายของ จักรวรรดิโรมันตะวันตก เที่ยวคนเดียว ที่สามารถเอาชนะ ชนเผ่าดั้งเดิม ทำให้สามารถ แบ่งเขต

เป็นหลายเขต ปกครองโดย ชาร์ลส์ที่ยิ่งใหญ่ ของทายาท เที่ยวไหนใช้งบน้อย ในภาคตะวันออก เที่ยวคนเดียว ซึ่งเรียกขายกันว่า ตะวันออกแฟรงค์ ในปี ค.ศ. 962 โดยเจ้าอ็อตโตที่1 ซึ่งกลายมา ที่เที่ยวรอบโลก เป็นจักรพรรดิ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ คนแรกซึ่งถือเป็น รัฐเยอรมันในยุคกลาง

ในช่วงปลายยุคกลาง พระเจ้าดุ๊ก และพระเจ้าบิชอป ที่เที่ยวรอบโลก ในภูมิภาคนี้ แบกเป้เที่ยว ได้รับอำนาจ จากค่าใช้จ่าย ของจักรพรรดิ มาร์ตินลูเทอร์ ซึ่งเป็นผู้นำ การปฏิรูปนิกาย เที่ยวช่วงหยุดยาว โปรเตสแตนต์ ภายในคาทอลิก หลังปี ค.ศ. 1517 เนื่องจากรัฐ ทางเหนือนี้

ได้ปรับเปลี่ยน กลายเป็นมา นับถือศรัทธา ในนิกายโปรเตสแตนต์แทน หลังจากนั้น มีอยู่ช่วงหนึ่ง กษัตริย์ฝรั่งเศส ทรงพยายาม จะบุกยึดคาบสมุทรอิตาลี ในปี ค.ศ. 1494 หรือที่รู้จัก กันในสงครามอิตาลี จักรพรรดิแมกซิมิเลียน ทรงร่วมมือกับชาติต่างๆ ในยุโรป

ประวัติศาสตร์เยอรมัน ประเทศไหนดี? การรุกราน ของฝรั่งเศส ทำให้หลังจากนั้น พระโอรสคือ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ขึ้นเป็นจักรพรรดิ 

พระสันตะปาปา ได้ออกมาช่วย ต้านการรุกราน ของฝรั่งเศส ในปีค.ศ. 1519 ทำให้หลังจากนั้น พระโอรสคือ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งสเปน ขึ้นเป็นจักรพรรดิ โรมันอันศักดิ์สิทธิ เป็นการรวมสอง อาณาจักรทำให้ อาณาเขตของ ราชวงศ์แฮปสบูร์ก ได้แผ่ขยาย ต่อมาถึง ในช่วงเวลา กำเนิดสมาพันธรัฐเยอรมัน ในปีค.ศ.1815 – ค.ศ.1866

ครั้งนั้นเมื่อ คองเกรสแห่งเวียนนา ให้แคว้นต่างๆ ในจักรวรรดิโรมันเดิม รวมตัวกลายเป็น สมาพันธรัฐเยอรมัน โดยมีจักรพรรดิ ออสเตรียเป็นประมุข จัดตั้งสภาสมาพันธรัฐ เที่ยวคนเดียว เที่ยวช่วงหยุดยาว หรือเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ในปัจจุบัน ส่วนทางด้านปรัสเซีย

ก็ได้รับการ ฟื้นฟูดินแดนคืนมา มีผลทำให้ออสเตรีย และปรัสเซีย อยากเที่ยวต่างประเทศ กลายเป็นสอง มหาอำนาจ ที่ขึ้นมาแผ่ อิทธิพลเหนือเยอรมนี มาถึงในส่วน ของเรื่องระบอบ การปกครอง โดยแม้ว่า ที่เที่ยวรอบโลก สภาคองเกรสแห่งเวียนนา จะพยายามฟื้นระบบ

สมบูรณายาสิทธิราชย์ แต่สุดท้าย มันก็ไม่ทันการเสียแล้ว แบกเป้เที่ยว เพราะอิทธิพลของ ฝรั่งเศสสมัย พระเจ้านโปเลียน ที่ตัวเขานั้น ได้นำความคิด เสรีนิยม เข้ามาแพร่หลาย และฝังรากลึก ลงไปในเยอรมนี ซึ่งทำให้เป็นการยาก ที่จะนำระบอบ

กษัตริย์กลับมา ได้อีก ความเกลียดชังของผู้คน ในขณะนั้น ถึงขั้นว่า เที่ยวคนเดียว นักศึกษา หัวก้าวหน้าบางส่วน ได้รวมกัน เผาทำลาย หนังสือที่ มีแนวคิด สนับสนุนระบอบกษัตริย์ หรือเชิดชู ระบอบกษัตริย์ เพื่อทำการทำลาย แนวคิดนี้ ให้มลายหายสิ้น

ประวัติศาสตร์สากล

 

ประวัติศาสตร์เยอรมัน แหล่งวัฒนธรรม การปฏิวัติ เดือนมีนาคม จุดกำเนิดแห่ง การล้มล้างระบอบ พระมหากษัตริย์

ต่อมาในปีค.ศ.1848 เกิดการปฏิวัติ ทั่วยุโรป ซึ่งเรียกขาน กันว่า การปฏิวัติ เดือนมีนาคม ที่นำการ ปฏิวัติโดย ออตโต ฟอน บิสมาร์ก นั่นทำให้ บรรดาพวกเจ้า ครองแคว้นต่างๆ ก็กลัวว่าตัวเอง จะโดนเหมือนกษัตริย์ฝรั่งเศส ที่โดนขุดราก ถอนโคน ให้หมดสิ้นอำนาจ ไปจากประเทศของตนเอง ดังนั้น ก็เลยเลือกที่จะ ไม่ต่อสู้ แล้วก็เลยยอมจำนน

แต่ในขณะที่ คณะปฏิวัติกำลัง จะร่างรัฐธรรมนูญ ที่สภาแฟรงเฟิร์ต ที่เที่ยวรอบโลก และกำลังจะ ตัดสินใจมอบบัลลังก์ ให้พระเจ้าเฟรเดอริค วิลเฮมที่4 แห่งปรัสเซียไปครอง แต่ปรากฏว่า พระเจ้าเฟรเดอริค วิลเฮมทรงปฏิเสธ และนั่นทำให้ การปฏิวัติ

ล้มเหลว และจบลงทันที พวกเจ้าครองแคว้น ทั้งหลายก็เลย อยากเที่ยวต่างประเทศ  ได้ทีต่อต้าน ทำให้คณะปฏิวัติ สลายตัวไป นำไปสู่ จุดกำเนิด ของจักรวรรดิเยอรมนี ในปี ค.ศ.1871- ค.ศ.1918 ซึ่งเยอรมัน แบกเป้เที่ยว ประเทศที่น่าไป สามารถชนะสงคราม ทั้งสามได้หมดสิ้น

และนั่นทำให้ จักรพรรดิวิลเฮล์มที่1 จัดตั้งจักรวรรดิเยอรมนี ขึ้นมาทันที รวมถึงได้ แต่งตั้งตนเอง เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเยอรมัน ที่พระราชวังแวร์ซาย ช่วงนี้เป็น ช่วงที่เยอรมนี เที่ยวคนเดียว รุ่งเรืองมากถึงขีดสุด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทหาร

และด้านอื่นๆ จะเรียกว่าเยอรมันนี จะเรียกว่าเป็น มหาอำนาจใหม่ อยากเที่ยวต่างประเทศ  แห่งยุโรปก็ว่าได้ เพราะว่าพวกเขา มีอำนาจเทียบได้กับ จักรวรรดิอังกฤษ จากนั้นต่อมา ในปีค.ศ.1914 จักรวรรดิเยอรมนี เที่ยวช่วงหยุดยาว ได้ขยายอาณานิคม ไปทั่วทั้งในแอฟริกา, จีน และปาปัวนิวกินี

ประวัติศาสตร์โลก

เรื่องโบราณ อาณานิคม ครอบคลุมไปถึง พวกหมู่เกาะบางแห่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิก

อาณาเขตพวกนั้น ครอบคลุมไปถึง พวกหมู่เกาะบางแห่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย จากนั้นในเวลา ต่อมาจักรวรรดิ ออสเตรีย-ฮังการี เกิดไปมีปัญหา กับประเทศเซอเบีย ทำให้สุดท้าย เกิดสงครามขึ้น และจักรวรรดิเยอรมัน ก็เลยร่วมด้วย ในฐานะที่เป็น มหาอำนาจกลาง และนี่เอง เป็นหนึ่งในชนวน ที่ทำให้สงคราม กลายมาเป็น สงครามโลกครั้งที่1

จริงๆมีหลาย สมมติฐานว่า สาเหตที่จักรวรรดิเยอรมัน เข้ามาร่วมสงครามด้วย ทั้งๆที่ ไม่ได้เกี่ยวอะไร กับตัวเองเลย ก็เพราะว่า จริงๆแล้ว ใจจริงอยาก จะยึดครองออสเตรีย มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ประเทศที่น่าไป แต่อยู่ๆ หาสาเหตุที่จะ ไปเริ่มสงคราม หรือรุกรานไม่ได้

เพราะไม่เช่นนั้น จะโดนประชาคมโลก รุมประนาม เหมือนอย่างเช่น ที่ทั่วโลก กำลังรุมประนาม รัสเซียที่ไป รุกรานยูเครนอยู่ ในเวลานี้ พอเห็นว่านี่คือโอกาส ก็เลยได้เข้ามาสวมรอย แบกเป้เที่ยว ทำทีเป็นร่วมช่วย พันธมิตรในสงคราม โลกครั้งที่ 1

เพื่อมีจุดหมาย ที่จบสงครามแล้ว ตัวเองจะได้ ครอบครองออสเตรีย แถมเผลอๆ ก็ยังจะได้ ฮังการี พ่วงมาอีกด้วย ในสงครามครั้งนี้ ความโหดร้ายอีกอย่าง คือเยอรมันได้มี เที่ยวช่วงหยุดยาว การผลิตแก๊สพิษ ขึ้นมาใช้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น การกระทำที่

โหดเหี้ยมมาก ทำให้พระโอรส ของพระเจ้าวิลเฮล์มที่2 ก็ได้ขอร้อง พระบิดาให้สงบศึก จนช่วงท้าย ที่อเมริกา มาเข้าร่วมสงครามด้วย ทำให้เยอรมัน เริ่มตกเป็น ฝ่ายเสียเปรียบ แล้วที่น่าเจ็บใจ ไปกว่านั้น ก็คือ ออสเตรีย-ฮังการี ที่เยอรมันอุตส่าห์เข้ามาช่วย เพื่อหวังว่าจะได้ยึดครอง เกิดประกาศยอมแพ้ ขึ้นมาอีก

ตำนานเรื่องเล่า ที่เที่ยวประวัติศาสตร์ การล่มสลาย ของอาณาจักรฮิตเลอร์ ตราบาป ของชนชาวเยอรมัน

หลังจากนี้ เยอรมันก็เลย กลายเป็นขาด พันธมิตรไปแบบ สมบูรณ์หรือ ตัวคนเดียวแล้วนั่นเอง ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งไม่สามารถ ถอนทัพได้ด้วย เพราะมาไกลเกินจะถอยแล้ว จนในสุดท้ายในปีค.ศ.1918 เยอรมันก็แพ้สงคราม อย่างเป็นทางการ และเป็นจุดจบ ของจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด ประเทศที่น่าไป ซึ่งเรื่องราว ต่อจากนี้เอง จะเป็นเรื่องราว ที่เกิดขึ้น

อย่างโด่งดัง และเป็นตราบาป ของชนชาวเยอรมัน มาจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็คือการ กำเนิดนาซีเยอรมนี หรือจักรวรรดิที่สามนั่นเอง ซึ่งที่นี่เอง พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน ที่ทั้งโลก ประเทศที่น่าไป จะได้รู้จัก กับผู้นำเผ็ดจการ อันโหดร้าย ที่สุด

ของหน้าประวัติศาสตร์ อย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อิทธิพลของเขานั้น เรียกได้ว่ามี มากมายทีเดียว ถึงกับในเยอรมันบางแห่ง เรียกขานยุคนี้กันว่า “จักรวรรดิของฮิตเลอร์” ช่วงนั้นเยอรมนี ประเทศที่น่าไป กลายเป็นรัฐเผด็จการ แบบเบ็ดเสร็จ

และได้ทำการ นำพาประเทศเยอรมัน กลับสู่สงครามอีกครั้ง นั่นคือสงครามโลก ครั้งที่2 ในปี ค.ศ.1939 – ค.ศ.1945 แต่ถึงแม้ ในสุดท้าย นาซีเยอรมนี จะล่มสลายไปในที่สุด ประเทศที่น่าไป หลังพ่ายแพ้สงคราม ในปีค.ศ.1945 แต่นั่นก็ เพียงพอสำหรับ

เกมสำหรับเด็ก

ของฝากประเทศอังกฤษ

ที่เที่ยวตุรกี

วงการอีสปอร์ต

ประวัติศาสตร์อินเดีย