ประวัติศาสตร์สเปน จะเป็นอย่างไรบ้าง ? และมีความเป็นมาอย่างไร ?

ประวัติศาสตร์สเปน คือ เรื่องราวความเป็นมา เกี่ยวกับบริเวณ ส่วนใหญ่บนแถว บริเวณคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ ของยุโรปใต้ ซึ่งมีการพัฒนา การสืบเนื่องมาตั้งแต่ ในยุคก่อน ประวัติศาสตร์สเปน pdf และผ่านยุครุ่งเรือง และถึงยุคต่ำสุด ของจักรวรรดิสากล

ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรก ของโลกจนกลายมา เป็นราชอาณาจักรสเปน ในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงเวลา ฟื้นฟูตัวเอง หลังสมัยการปกครอง แบบเผด็จการ ของนายพลฟรังโก ซึ่งได้ผ่านพ้นไป ซึ่งมีช่วงที่ ประวัติศาสตร์สเปน Pantip การเมืองการทหารของสเปน เต็มไปด้วย ความวุ่นวาย

และเกิดความรุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจาก การใช้นโยบาย และความพยายาม ที่จะจัดการ กับความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ศาสนา และความคิด ความเชื่อ ในดินแดนของตนเอง มนุษย์สมัยใหม่ ไอ บี เรี ย ประวัติศาสตร์สเปน และโปรตุเกส เข้ามาในคาบสมุทรไอบีเรีย เป็นเวลานานกว่า 35,000 พันปีมาแล้ว ตามมาด้วยการรุกราน และผู้แต่งตั้ง หนัง ประวัติศาสตร์สเปน

อาณานิคมชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ ชาวชาวกรีก ชาวคาร์เทล ชาวฟินิเชีย และชาวเคลซ์ เป็นเวลานับพันปี เมื่อถึงได้ประมาณ 200 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งคาบสมุทร จึงตกเป็นส่วนหนึ่ง ในราชอาณาจักรรัฐโรมัน ก่อนจะตกไปอยู่ ในภายใต้การปกครอง

ของชาววิซิกอท และในปีคริสต์ศักราช 711 ซึ่งเป็นชาวมุสลิม ชาวมัวร์ ก็เริ่มมีบทบาท เริ่มเข้ามามีอำนาจ ในราชอาณาจักรอิสลาม ได้รับการสถาปนาขึ้น บนคาบสมุทรแห่งนี้ และยืนหยัดได้ถึงประมาณ 750 ปีเลยทีเดียว พื้นที่ที่ชาวมุสลิม ครอบครองนั้นเป็น

ที่รู้จักกันในชื่อ อัลอันดะลุ แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ก็เป็นช่วงเรียกว่า เรดองกิสตา มีการยึดดินแดน คือคืนของชาวคริสต์ ซึ่งค่อย ๆ ลุกลามไปทางใต้ เหตุการณ์เหล่านี้ ดำเนินไปถึงจุดสิ้นสุด ในชาวคริสต์ก็สามารถ พิชิตดินแดนสุดท้าย ของชาวมุสลิม

ที่ชาวคริสต์ยึดได้ ในปีคริสต์ศักราช 1492 จากนั้นราชอาณาจักร และคาทอลิก บนคาบสมุทรไอบีเรีย ก็ได้ถูกพัฒนา และรวมทั้งอาณาจักรคาสตีล และอาณาจักรพารากอน ซึ่งการรวมกัน ของอาณาจักรทั้งสอง นำไปสู่ความเป็นปึกแผ่น ในรัฐชาติของสเปน ในเวลาต่อมานั้นเอง

ประวัติศาสตร์สเปน

ภายในอีกไม่กี่ศตวรรษจักรวรรดิของ ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง ในโลกใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง ?

การล่าอาณานิคมของสเปน อาณาเขตการเผยแพร่ขยาย จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ไปจรดปาตาโกเนีย ซึ่งอยู่ในช่วงราชวงศ์ฮับส์บูร์ก จากประเทศออสเตรีย เข้ามามีอำนาจ ในราชบัลลังก์สเปน แล้วตามมาด้วย ราชวงศ์บุร์บง ซึ่งตอนต้น ในคริสต์ศักราชที่ 18 ในทวีปยุโรปสเปน

เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการทำสงคราม และความขัดแย้ง ในเรื่องของลัทธิศาสนา และการแย่งชิง ความเป็นใหญ่กันเอง ซึ่งหลาย ๆ ครั้งนำไปสู่สงคราม ที่มีความสำคัญ ได้แก่อังกฤษ และฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในลักษณะที่จะทำให้สเปน

และสูญเสียดินแดน อยู่บ่อยครั้ง ในการครอบครอง ในดินแดนต่าง ๆ ของส่วนใหญ่ของประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และอิตาลี นอกเหนือจากนั้นผลเสีย จากการทำสงครามเหล่านั้น สเปนต้องตกอยู่ ในสภาพการล่มสลายหลายครั้ง ซึ่งทำให้เสีย

อำนาจและเกียรติภูมิ ของจักรวรรดิ ก็มีการเสื่อมถอยลงเป็นลำดับ และเมื่อสิ้นสุด ในคริสต์ศักราชที่ 19 การถูกฝรั่งเศสเข้ารุกราน ซึ่งการเรียกร้อง เอกราชของดินแดน อาณาจักรนิคม และเป็นความพ่ายแพ้ ในการทำสงคราม กับสหรัฐอเมริกา จึงทำให้สเปน นั้นต้องเสียอาณานิคม ของตนเองไปเกือบทั้งหมด 

ประวัติศาสตร์สเปน กับความไม่มั่นคงทางการเมือง ที่ได้เกิดขึ้น

สำหรับความไม่มั่นคง ทางการเมือง ที่มีความซับซ้อนอย่างมาก ในประเทศสเปนแ ละความขัดแย้ง ก็เกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่ม ในคริสต์ศักราชที่ 20 จึงนำให้สเปน ไปสู่การนองเลือด ในการทำสงครามกลางเมือง ซึ่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวง

ต่อประเทศ เป็นอย่างมาก กับสงครามที่สิ้นสุดลงเอ ยด้วยชัยชนะของฝ่ายชาตินิยม ที่มีนายพล ฟรันซิสโก ฟรังโก้ เป็นผู้นำ เผด็จการซึ่งสภาพบ้านเมือง โดยทั่วไป ในช่วงนั้นก็ค่อนข้างสงบ และมีความเป็นมั่นคง มากยิ่งขึ้น ยกเว้น การก่อวินาศกรรมของ

การนำขบวนการเรียกร้องเอกราช ในแคว้นบาส สเปนประกาศตัวเอง เป็นกลางตลอดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้สเปนนั้น มีการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ ได้อย่างน่าทึ่ง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1960 จนถึงในคริสต์ศักราชที่ 1970 เลยทีเดียว

แต่ก็ต้องถูกโดดเดี่ยว ทางวัฒนธรรม และการเมือง จากประชาคมโลก ฟังโก้ปกครอง ในประเทศ ระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม จนกระทั่งถึงแก่ อสัญกรรม ในปีคริสต์ศักราช 1975 ก็เป็นการเปลี่ยน ผ่านไปสู่ระบบของประชาธิปไตย จึงเริ่มขึ้น ในประเทศสเปน

ซึ่งในช่วงเวลา ในปัจจุบันมี การพัฒนาการปกครอง ระบบประชาธิปไตย ที่มีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น มีความทันสมัย แม้จะมีความ ตึงเครียดหลงเหลืออยู่บ้างก็ตาม เช่น การอพยพของชาวมุสลิมใน แคว้นบาสก์ โดยเป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีมาตรฐาน การครองชีพ

เติบโตที่ดี และโตเร็วที่สุด ในยุโรปซึ่งการเป็น สมาชิกประชาคมยุโรป และการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ก็มีบทบาท ทำให้สเปนนั้นมีการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ ความเจริญต่าง ๆ ของบ้านเมือง ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ของการปกครอง ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ดีขึ้นตามลำดับ

ประวัติศาสตร์สเปน

ข้อมูลทั่วไปของราชอาณาจักรสเปน สเปน เมืองหลวง เป็นอย่างไร ?

ราชอาณาจักรสเปน ชื่อทางการราชอาณาจักรสเปน Kingdom of Spain แผนที่ประเทศสเปน ภูมิศาสตร์พื้นที่ 505,955 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 50 ของโลก ซึ่งอาณาจักรเขต ที่ตะวันตกติด กับโปรตุเกส ส่วนทิศใต้ติดกับ กิบารตา

และโมรอคโค ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศฝรั่งเศส ตามแนวเทือกเขา พิเรนีส ประเทศสเปน จะมีภูมิศาสตร์ เป็นภูเขาโดยที่มีเทือกเขาขนาดสูง และเรียงต่อกัน เป็นเทือกเขาพิเรนีส เทือกเขาขนาดสูง และเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา สเปน จังหวัด

โดยจะมีแม่น้ำสายหลัก หลายสายที่ไหล จากบริเวณที่สูง ได้แก่ แม่น้ำเทกัส แม่น้ำเอโบร แม่น้ำดวยโร แม่น้ำกวาเดียนา แม่น้ำกวาดัลกีวีร์ หมู่เกาะของประเทศสเปน ยังมีหมู่เกาะเเบรีแอริก อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และหมู่เกาะคะเนรี ในมหาสมุทร แอตแลนติก รวมไปถึงหมู่เกาะอื่น ๆ ที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อีกจำนวนมากด้วย

เรื่องน่ารู้ก่อนจะไปประเทศสเปน

ประเทศสเปน เป็นประเทศในยุโรป แห่งเดียว ที่ยังมีกลุ่มก่อการร้าย ที่ยังไม่ยอมวางอาวุธ ได้แก่ กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน บาสก์ หรือ eta ซึ่งเป็นการก่อวินาศกรรม โดยการวางระเบิด และการฆาตกรรม การสังหารเจ้าหน้าที่ ทางของทางการ

และพลเมืองในประเทศสเปน อยู่บ่อยครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กลุ่ม eta ได้ประกาศหยุดยิง แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหว กดดันรัฐบาลสเปน อยู่บ่อยครั้งและกลุ่ม eta ยังไม่ประกาศว่า จะยอมวางอาวุธ ซึ่งในประเทศสเปน จะมีการประท้วง

การนัดหยุดงาน ซึ่งทำให้สเปนนั้นประสบ กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เกิดสภาพปัญหา ข้าวยากหมากแพง การหยุดงาน และการชุมนุม ประท้วงรัฐบาล อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในประเทศสเปนส่วนใหญ่ เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยสถานภาพแรงงาน ของสเปนซึ่ง

มีระยะเวลาในการเริ่มต้น และมีการสิ้นสุด ที่แน่นอนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเทศสเปน จึงได้มีความทวีความรุนแรงขึ้น มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะด้วยปัญหา การนัดหยุดงาน ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ของสเปนการนัดหยุดงาน ของกลุ่มพนักงาน

หอบังคับการบิน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการชุมนุมประท้วงต่าง ๆ จึงส่งผลให้ประเทศสเปน นั้นเกิดวิกฤตปัญหาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มาอย่างมากมาย 

ประวัติศาสตร์ฮ่องกง

เครื่องใช้สุดแปลก