ประวัติศาสตร์ตะวันตก ยุคแรกของประวัติศาสตร์ตะวันตกที่มีมากกว่า 3500 ปี ในช่วงที่อียิปต์ได้มีการเริ่มต้นการมีตัวอักษรจะมีความเป็นมาอย่างไร?

ประวัติศาสตร์ตะวันตก สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ ประวัติศสสตร์และความเป็นมา ในวันนี้เราจะพาทุกท่าน เมื่อเข้าถึงประวัติศาสตร์ ของทางตะวันตก โดยเราจะเริ่มต้นกันด้วย ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ จะไปยุคเริ่มต้นที่มีมากกว่า 3500 ปี เกิดขึ้นก่อนคริสต์ศักราช โดยประวัติศาสตร์นั้น ได้มีการบันทึกด้วยการเริ่มต้น ในบริเวณดินแดนในแถบ ลุมแม่น้ำไทกริส

ดินแดนของประเทศอียิปต์ ซึ่งในยุคนั้นอียิปต์เริ่มต้นด้วย การคิดค้นตัวอักษร จากการที่ได้รับอิทธิพล มาจัดการเริ่มต้น ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทางด้านอารยธรรมต่างๆ ที่เริ่มกำลังแผ่ขยาย ไปในยุโรปทางใต้ ต่อมาชาวกรีกก็ได้รับ ความเจริญจากเกาะครีต จึงได้มีการนำเอาความเจริญ

มาสู่อียิปต์และเริ่มต้นด้วย อารยธรรมของกรีกต้องตามนั้น และหลังจากที่ชาวโรมัน ได้มีการบุกยึดของกรีก พวกเขาได้นำเอาอารยธรรมต่างๆ ของชาวกรีกกลับไปด้วย ฟ้องกลับได้มีการสร้างอารยธรรม ที่เป็นแบบรูปมันขึ้นจากนั้น ก็ได้ขยายอาณาเขตไปยัง พื้นที่โดยรอบและเริ่มกระจาย

ไปหลากหลายพื้นที่ และหลังจากนั้นชาวโรมัน เริ่มต้นการสถาปนา จักรวรรดิโรมัน ซึ่งนับตั้งแต่นั้น พวกเขา ก็เริ่มที่จะขยายอาณาเขต ไม่มีความกว้างใหญ่ โดยอารยธรรมต่างๆนั้น ก็กระจายไปสู่วงกว้าง โดยเริ่มขยายไปหลายพื้นที่ โดยใช้เวลาอย่างยาวนาน หลาย 100 ปีเลยทีเดียว

จนมาถึงในช่วงที่ จักรวรรดิโรมันได้มีการ การล่มสลายขึ้นและนั่น มันถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่ เหล่าอารยชนที่เป็น ชนเผ่าของเยอรมันได้มีการ บุกครองกรุงโรม ได้มีการจดบันทึกไว้ เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ. 476 และนั่นก็เป็นช่วงแรกของ ประวัติศาสตร์ยุโรป เรื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติศาสตร์ตะวันตก ในช่วงประวัติศาสตร์สมัยกลาง ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีความวุ่นวายอย่างมาก

โดยหลังจากเริ่มต้นด้วย ประวัติศาสตร์โลก ซึ่งเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้น หรือในประวัติศาสตร์สมัยโบราณ โดยตั้งแต่ในปีค.ศ. 476 มาจนถึงปีค.ศ. 1453 จะเป็นช่วงของ ประวัติศาสตร์สมัยกลาง โดยประวัติศาสตร์ในยุคนี้ เริ่มต้นจากการที่ได้มีการ สิ้นสุดของจักรวรรดิโรมัน ของฝั่งตะวันตก หลังจากที่พวกเขานั้น ได้มีชนชาติเยอรมัน

ที่เป็นชาวเผ่า Visigoth บุกยึดครองกรุงโรม และนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้น ของประวัติศาสในสมัยกลาง ด้วยการจบสิ้น จักรวรรดิโรมันตะวันตก โดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้ บริเวณโดยรอบของกรุงโรม ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ปกครอง ทางด้านเศรษฐกิจ ได้เกิดความวุ่นวายขึ้น

ตามมาด้วยประชาชนอดอยาก ซึ่งมันมีผลทำให้ มีโจรผู้ร้ายจำนวนมาก ซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี้ เนื่องจากในยุคนั้นทางยุโรปตะวันตก ยังไม่ได้มีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ จึงทำให้มีอารยชนเผ่า เข้ามาบุกยึดครองดอกหลายครั้ง ซึ่งมันจึงมีผลทำให้ อารยธรรมโรมันและกรีก

ได้ถูกรุกรานและหยุดพัฒนา โดยในยุคนั้นจะเรียกกันว่า Dark Ages หรือในช่วงยุคมืด จึงได้มีการนำเอา ศูนย์กลางของทางยุโรป ใช่ไปอยู่ที่เมืองไปแซนติอุม Byzantium ถ้าหากในยุคนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ ในประเทศตุรกี โดยได้มีการแต่งตั้งให้ จักรพรรดิคอนสแตนติน

และนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้น ของประวัติศาสตร์สมัยกลาง และได้มีการเปลี่ยนแปลง อารยธรรมต่างๆทางตะวันตก ที่เป็นอารยธรรมแบบโรมัน กลายมาเป็นอารยธรรมคริสต์ศาสนา และเริ่มแพร่กระจายไปวงกว้าง ทั้งในเรื่องของศาสนาและการเมือง รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ

จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของตะวันตก ที่เป็นช่วงของการเริ่มต้นสมัยใหม่จะมีจุดกำเนิดอย่างไร?

หลังจากที่ได้ผ่านพ้น ประวัติศาสตร์ยุคแรก หรือในประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ต่อด้วยในยุคประวัติศาสตร์ ในสมัยกลางจากนั้น ในปีค.ศ. 1453 ไปจนถึงปีค.ศ.1945 เริ่มก้าวก้าวสู่ในยุค ประวัติติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชนเผ่าเติร์ก ได้มีการบุกมายึดครอง กรุงคอนสแตนติโนเปิล และนั่นมันจึงมีผลทำให้ ศูนย์กลางของความรุ่งเรือง

ย้ายกลับไปอยู่ในยุโรปตะวันตก ในขณะเดียวกันยุโรปตะวันตก ก็อยู่ในช่วงของความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นศิลปวิทยาต่างๆ รวมไปถึงทางด้านความคิด ที่ได้มีการเริ่มต้นพัฒนา ทางด้านต่างๆให้ยุโรปนั้น กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง จนได้มีการสำรวจและ ขยายออกเป็นวงกว้าง มันจึงทำให้ เป็นจุดเริ่มต้น ของยุคการล่าอาณานิคม

ที่นำพามาสู่ความขัดแย้ง จนทำให้เกิดเป็น สงครามโลกครั้งที่ 2 คุยในช่วงเวลานั้น ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมาย ทั้งยังมีความสำคัญ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจ ทางด้านทะเลรวมไปถึง การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ตามมาด้วยการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ และการเมืองการปกครอง พร้อมกับการขยายดินแดน ออกเป็นวงกว้าง

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในช่วงยุคสมัยใหม่นั้น บางอย่างมีสิ่งที่สำคัญ และก็มีผลสืบเนื่อง คุณมาถึงในปัจจุบัน ช่วยกันพัฒนาทางด้านต่างๆ รวมไปถึงประวัติศาสตร์โลก จนทำให้เกิดเป็นยุคสมัยใหม่ ก่อนจะมีความทันสมัย ดังเช่นในปัจจุบัน ทั้งทางด้านคมนาคม ก็ติดต่อสื่อสาร การศึกษาเล่าเรียน ที่ปฏิบัติกันอยู่ในตอนนี้

ประวัติศาสตร์ตะวันตก

ประวัติศาสตร์ตะวันตกในช่วงตั้งแต่ปีค.ศ. 1945 จนมาถึงในปัจจุบันหรือหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเป็นอย่างไร?

ก่อนที่คนเราจะมาใช้ชีวิต อย่างสะดวกสบายในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจากในช่วงปีค.ศ. 1945 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของทาง ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่า ในยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยได้มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากได้ที่สุดการลบ เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง จึงทำให้มีผลกระทบหลายด้าน

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งทางด้านสังคม การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านอื่นๆอีกมากมาย แต่ยังไม่สิ้นสุดสงคราม เพียงเท่านี้เนื่องจากว่า ในระหว่างปีพ.ศ. 1945 และ 1991 หลังจากในที่สุดสงครามโลก ได้มีการเกิดความขัดแย้ง ทางด้านการเมืองของ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต

เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการเมือง จากการขัดผลประโยชน์ ซึ่งมันจึงมีผลทำให้ ในหลายๆประเทศ ต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หลังจากจบสงครามเย็น ทางด้านสหภาพโซเวียต ก็ได้มีการพัฒนา รวมไปถึงนโยบาย ทางด้านการเมืองทั้งในและนอกประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย

พี่ทำให้แต่ละประเทศร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับการปรับให้ทุกประเทศ ยึดหลักประชาธิปไตย จนกระทั่งเกิดโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่โลกใบนี้ เริ่มมีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ มันจึงมีผลทำให้มนุษย์โลก

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถเดินทาง ไปนอกโลกเพื่อสำรวจอวกาศ และได้มีการคิดค้น สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทางด้านการคมนาคม รวมไปถึงการแพทย์ ที่มีผลทำให้ชีวิตมนุษย์ เริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน

วัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยมาก

หลังจากที่ลงได้มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัยจนกระทั่ง ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากในช่วงยุคโบราณ จนมาถึง ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน หลังจากที่การคมนาคม ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มันจึงทำให้วัฒนธรรมต่างๆ ได้มีการแพ่ขยายไปทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยเรา ที่มีวัฒนธรรมตะวันตก เข้ามาพัฒนาทำให้บ้านเมือง

มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน สาธารณสุขและการแพทย์ หลังจากที่มิชชั่นนารี ได้มีการนำเอาความรู้ ทางด้านการรักษาพยาบาล ของชนชาติตะวันตก เข้ามาสู่ในประเทศไทยเรา ของกับการเผยแพร่ ทางด้านศาสนาจนมีเสียงชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ตามมาด้วยวิทยาการแพทย์ ที่เป็นของทางตะวันตก

เข้ามาเป็นรากฐานของแพทย์ไทย ในการรักษาโรคร้าย รวมไปถึงการจัดตั้งโรงพยาบาล และในส่วนของการ มิชชันนารี ได้มีการนำเอา ระบบการศึกษาเล่าเรียน มาเผยแพร่ด้วยเช่นกัน โดยได้มีการจัดตั้งโรงเรียน สอนวิชาในหลายๆด้าน รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษ และได้มีการจัดตั้งโรงเรียน ก่อนจะมีหลักหลายแห่ง อย่างในปัจจุบันนี้

อีกทั้งยังได้มีการนำเอา การสื่อสารทางด้านต่างๆ รวมไปถึงการคมนาคม ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ทางรัฐบาลได้มีการ พัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และยังได้มีการนำเอาระบบ ในการสื่อสารต่างๆ

ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาจากทางตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นโทรเลข โทรศัพท์ หรือว่าระบบไปรษณีย์ รวมไปถึงยานพาหนะ ที่ใช้ในการคมนาคมต่างๆ และยังได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ได้มีการขยายตัว ของชุมชนมากมาย ทั่วภูมิภาคประเทศ

ประวัติศาสตร์สากล

เกมมือถือภาพสวย

ของฝากระดับโลก

ที่เที่ยวในนอร์เวย์

อีสปอร์ตเอเชีย

ประวัติศาสตร์ตะวันตก