ประวัติศาสตร์จีน รู้จักกับ ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป จีนที่ควรทราบ 

ประวัติศาสตร์จีน ยุคทาส เป็นยุคเริ่มแรก ของการก่อตั้งราชวงศ์ ในประเทศจีน มีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีการนับ คศ. และ พศ อีกประมาณ 1800 ปี ราชวงศ์แรกนี้ สถาปนาโดย ฉี่ โอรสของ ต้าอวี่ กษัตริย์องค์สุดท้ายคือ เจี๋ย  รวม มีกษัตริย์ ปกครอง ทั้งหมด 17 พระองค์ ประวัติของอเมริกา

ประวัติศาสตร์จีน

ต่อมาที่ราชวงศ์ ที่สอง นั้นคือราชวงศ์ชาง เป็นราชวงศ์ ที่สองจีน ที่มีการก่อตั้ง และบันทึกมา ราชวงศ์นี้ สถาปนา โดยชางทัง ซึ่งได้ฉวยโอกาส นํากําลัง ลุกฮือ ขึ้นโค่นล้ม การปกครอง ของพระเจ้าเจี๋ย แห่งราชวงศ์เซี่ย กษัตริย์องค์สุดท้าย ของราชวงศ์นี้ คือ โจ้ว ราชวงศ์นี้ มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 30 พระองค์เลย

ในยุคนี้ มีการทําเครื่องสัมฤทธิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง ที่สุด ทั้งยังเป็นยุค ที่มีอักษร กระดองเต่า ถือกำเนิดอีกด้วย นับว่าเป็นยุค เริ่มต้น ของเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ แห่งดินแดนมังกร ที่เล่าขาน กันมานาน บางครั้งเราจะคุ้นชิน และคุ้นเคย จากภาพยนต์จีนโบราณ หลายๆเรื่อง ของฝากยอดนิยม

ประวัติศาสตร์จีน ยุคศักดินา ราชวงศ์โจว เป็นยุคที่เริ่มมีการแบ่งชนชั้น เป็นอย่างไร?

ราชวงศ์โจว เป็นราชวงศ์ ที่ยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์จีน เพราะมีการสืบทอดอำนาจ กันอย่างจริงจัง มีการแบ่งชนชั้น และศักดินาต่างๆ มาอย่างฝั่งแน่น จุดเริ่มต้น ของระบอบศักดินา ในประเทศจีน ราชวงศ์นี้ แบ่งได้เป็น ๒ ช่วง คือ ราชวงศ์ โจวตะวันตก กับราชวงศ์โจวตะวันออก

ประวัติศาสตร์จีน 

ยุคราชวงศ์โจว ตะวันออก แบ่งย่อยได้ เป็นสองยุค คือ ชุนชิว  และจ้านกั๋ว เป็นช่วงเริ่มต้น ของการแบ่งชนชั้น มีฮ่องเต้ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีอำนาจ ที่เยอะมาก สามารถ ตัดสินชี้เป็นชี้ตายได้ มีราชโองการ เป็นคำสั่งที่เด็ดขาด ที่ใครก็ไม่อาจจะฝ่าฝืนได้ 

ซึ่งเป็นยุค แห่งการสู้รบ แย่งชิงดินแดน มีการต่อสู้กัน เพื่อช่วงชิงดินแดน และการขยายอำนาจ ของฮ่องเต้ กันของบรรดาจูโหว หรือเจ้าครอง แคว้นทั้งหลาย และยุคนี้ เป็นยุคต้นกําเนิด ของปรัชญาสําคัญ ที่กลายเป็นเสาหลัก ทางความคิด ของอารยธรรรมจีน เช่นข่งจือ และลัทธิเต๋า เป็นต้น

ประวัติศาสตร์จีน ยุคศักดินา ราชวงศ์ฉิน เป็นยุคต่อเนื่องของการแบ่งชนชั้น 

ราชวงศ์ฉิน จิ๋นซีฮ่องเต้ ได้สถาปนา ราชวงศ์ฉิน เป็นราชวงศ์ต่อจาก ราชวงศ์โจว และยังคงอยู่ในระบบการแบงชนชั้น และศักดินา สถาปนารัฐ ที่รวบรวมศูนย์อํานาจ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์จีน เป็นยุคที่เรืองอำนาจ อีกยุคหนึ่ง ของจีนเลย ก็ว่าได้

และยังได้มีการ สถาปนาตําแหน่ง ผู้ปกครองสูงสุด ที่เรียกว่า “ฮ่องเต้” หรือจักรพรรดิ ขึ้นมาอีกด้วย นี่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของคำว่า ฮ่องเต้ เลยก็ว่าได้ เป็นครั้งแรก และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้กับประเทศจีนใน หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านภาษา การคมนาคม ระบบเงินตราระบบการชั่งตวงวัด

และในความยิ่งใหญ่ ในราชวงศ์ ฉินนี้ ได้มีการสร้างกําแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นมรดกโลก ที่มีให้เห็น ถึงในปัจจุบัน ถือว่าเป็น การแสดงอำนาจ ทางทหาร ที่ยิ่งใหญ่มากๆ ที่มีกำแพงเมืองจีน ทำให้ ไม่มีชนชาติใด กล้าเข้ามารุกราน ถ้าเข้ามาต้อง ผ่านด่านกำแพงเมืองจีน อันยิ่งใหญ่นี้ ให้ได้ก่อน

ประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์ต่างๆ สืบทอด ต่ออำนาจ และโค่นล่มกันมา 

ราชวงศ์ฮั่น เป็นราชวงศ์ ที่มีการต่ออำนาจ ต่อจากราชวงศ์ฉิน อันยิ่งใหญ่ หลิวปัง สถาปนาราชวงศ์ฮั่น หลังจากราชวงศ์ฉินล่ม และได้สถาปนาตนเอง เป็นจักรพรรดิ นามว่า ฮั่นเกาจู่  ราชวงศ์ฮั่น แบ่งได้เป็นสองช่วง คือ ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก กับราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เกิดยุคสามก๊กขึ้น ในช่วงนี้

นับว่า เป็นยุคประวัติศาสตร์จีน ที่สำคัญ อีกช่วงหนึ่ง เป็นยุคที่หลายๆ คนจะคุนเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นช่วงที่มีการพูดถึง ในตำนาน ของสามก๊กขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องราว ที่มีการเล่า สืบต่อกันมา เป็นยุค ที่มีเรื่องราวมากมาย ที่ให้ผู้คนทั่วไป ได้รู้จัก และศึกษาผ่าน สามก๊ก

ราชวงศ์จิ้น คือราชวงศ์ ที่สืบทอดต่อราชวงศ์ ฮั่น สถาปนาขึ้นโดย จักรพรรดิ จิ้นหวู่ตี้ พิชิตสามก๊ก ที่เราได้รู้และสัมผัส ผ่านเรื่องราว ของสามก๊กนั้นเอง รวมแผ่นดินจีน เป็นหนึ่งเดียวได้ ราชวงศ์จิ้น แบ่งได้เป็นสองช่วง คือ จิ้นตะวันตก กับจิ้นตะวันออก

ราชวงศ์อื่นของจีน จนหมดยุคระบบศักดินา 

ราชวงศ์ ต่างๆ ที่ปกครองประเทศจีน สืบต่อกันมา ในระบบศักดินา ต่อกันที่ ราชวงศ์เหนือใต้ แผ่นดินจีน ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมีแม่น้ําแยงซีเกียง ราชวงศ์ต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครอง ราชวงศ์สุย ราชวงศ์สุย สถาปนาโดย จักรพรรดิ สุยเหวินตี้ รวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียว

ในช่วงที่มีการรวบรวมแผ่นนั้น ก้เกิดความวุ่นวายขึ้น และหลังจากการแตกแยก วุ่นวายในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ ได้สําเร็จและ ริเริ่มระบบ การสอบเข้ารับราชการ หรือการสอบจอหงวน ขุดคลองต้าอวิ้นเหอ เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมต่อเหนือใต้ เข้าด้วยกัน

และได้มีราชวงศ์ถัง มาสืบทอดต่ออำนาจนั้น ราชวงศ์ถังสถาปนา ขึ้นโดยจักรพรรดิ ถังเกาจู่ มีความเจริญรุ่งเรือง สูงสุด ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในรัช
สมัย ของจักรพรรดิถังไท่จง ถือเป็นยุค ทองของประวัติศาสตร์จีน เลยก็ว่าได้ และได้มีการนำมาทำเป้นภาพยนต์ ละคร ให้ได้ชมกันด้วย 

ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์ ที่สืบทอดอำนาจ ในจีนแผ่านดินใหญ่ต่อ จากนั้น สถาปนาโดย จักรพรรดิ ซ่งไท่จู่ ราชวงศ์นี้ สามารถแบ่งได้เป็น สองช่วง คือราชวงศ์ซ่งเหนือ กับซ่งใต้ ยุคนี้มีบุคคล ที่คนไทย รู้จักกันดีคือ เปาเจิ่ง หรือเปาบุ้นจิ้น